or Connect
New Posts  All Forums:Forum Nav:

Happy Birthday, Coquille!

post #1 of 2
Thread Starter 
HAPPY BIRTHDAY, COQUILLE!!!!

Gelukkige Verjaardag! (Is this in any way close? :o )

Where have you been? How have you been?
I hope your day is lovely and I wish you all the best in the year to come.
Emily

______________________

"If you are not killing plants, you are not really stretching yourself as a gardener." -- J. C. Raulston, American Horticulturist
Reply
Emily

______________________

"If you are not killing plants, you are not really stretching yourself as a gardener." -- J. C. Raulston, American Horticulturist
Reply
post #2 of 2

Gelukkige verjaardag

COQUILLE. Gelukkige verjaardag en een gelukkig nieuw jaar aan u eveneens. Ik ben droevig dat u te bezig bent geweest om veel tijd door te
brengen hier, maar herinner me wij altijd hier zijn. Ik hoop u een zeer gezond en gelukkig jaar hebt. Beste wensen!

Oh door de manier, mijn Nederlands zuigt, maar mijn Engels is uitstekend! :D
My latest musical venture!
http://myspace.com/nikandtheniceguys
 
Also
http://www.myspace.com/popshowband "I'm at the age when food has taken the place of sex in my life. In fact I've just had a mirror put over my kitchen table." Rodney Dangerfield RIP
Reply
My latest musical venture!
http://myspace.com/nikandtheniceguys
 
Also
http://www.myspace.com/popshowband "I'm at the age when food has taken the place of sex in my life. In fact I've just had a mirror put over my kitchen table." Rodney Dangerfield RIP
Reply
New Posts  All Forums:Forum Nav:
  Return Home
  Back to Forum: The Late Night Cafe (off-topic)